Deelnemingen

Om tegemoet te komen aan de informatieverplichtingen naar Eurostat, werd er beslist om een gestandaardiseerde gegevensverzameling bij lokale entiteiten uit te voeren m.b.t. hun deelnemingen.

U ontving hierover een mail van ABB met als bijlage een in te vullen tabel.

Deze tabel moet worden ingevuld met gegevens over de deelnemingen van uw entiteit in andere entiteiten (toestand per 31/12/2021). Aandelen zonder stemrecht moeten niet vermeld worden.

Als we bij een vorige rapportage van uw entiteit gegevens hebben ontvangen staan deze vooringevuld.

Onderaan deze pagina vindt u een toelichting die kan dienen als hulpmiddel bij het invullen van de tabel.

De ingevulde tabel moet vóór 4 augustus 2022 verstuurd worden naar fin-data@vlaanderen.be. Met technische of inhoudelijke vragen kan u op datzelfde adres terecht.

Meer informatie