Print

Rapportering door lokale besturen

Om een correcte inschatting te kunnen maken van de gezondheid van de publieke financiën hecht de Europese Commissie veel belang aan diverse rapportages door de verschillende nationale overheden.

In dat kader moet de Vlaamse overheid rapporteren aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Die rapportering gebeurt op basis van de digitale rapportering vanuit de lokale BBC-toepassingen, waar nodig aangevuld met specifieke enquêtes. Meer info over een specifieke rapportage kan u vinden via het menu hierboven.