Parlementaire vragen BBC

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2594 Over de druk op de gemeentelijke financiën
1258 Over de impact van het overschrijden van de spilindex op de lonen bij lokale besturen en de Vlaamse overheid
820 Over het niet gebruiken van de beleids- en beheerscyclus door de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
242 Lokale besturen - Investeringen bij dalende inkomsten en stijgende kosten
18 Lokale besturen - Aangaan van obligatieleningen
Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
4164 Over de bevindingen van de Belfius-studie over de lokale financiën 2021
3089 Over managementrapportering bij lokale besturen
1674 Over de impact van de coronacrisis op de lokale financiën
576 Over de overdracht van de openbare verlichting door lokale besturen aan Fluvius
399 Lokale besturen - Financiële toestand
299 Meerjarenplannen lokale besturen - Toezicht
285 Meerjarenplanning lokale besturen - Controle door raadsleden
284 Lokale besturen - Meerjarenplannen
62 Lokale overheden - Uitgifte schulden (2)
21 Negatieve rente - Impact op lokale besturen
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2786 Over de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën
2352 Over de gevolgen van de coronacrisis op de financiële meerjarenplanning van steden en gemeenten
1148 Over de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) 2020
1076 Over investeringen van lokale besturen in cultuur
346 Beleids- en beheerscyclus (BBC) - Screening

Pagina's