Parlementaire vragen BBC

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
4164 Over de bevindingen van de Belfius-studie over de lokale financiën 2021
3089 Over managementrapportering bij lokale besturen
1674 Over de impact van de coronacrisis op de lokale financiën
576 Over de overdracht van de openbare verlichting door lokale besturen aan Fluvius
299 Meerjarenplannen lokale besturen - Toezicht
285 Meerjarenplanning lokale besturen - Controle door raadsleden
284 Lokale besturen - Meerjarenplannen
62 Lokale overheden - Uitgifte schulden (2)
21 Negatieve rente - Impact op lokale besturen
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2786 Over de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën
2352 Over de gevolgen van de coronacrisis op de financiële meerjarenplanning van steden en gemeenten
1148 Over de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) 2020
1076 Over investeringen van lokale besturen in cultuur
346 Beleids- en beheerscyclus (BBC) - Screening
160 Lokale besturen - Meerjarenplannen
156 Agentschap Binnenlands Bestuur - Klachten over de meerjarenplanning van lokale besturen
145 Lokale besturen - Meerjarenplannen
134 Lokale belastingcategorieën - Schrapping
82 Lokale meerjarenplannen en -begrotingen - middelenbesteding
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1851 over de controlefunctie van de gemeenteraad na wijziging van de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC)

Pagina's