BBC-forum

Om een structureel overlegplatform te creëren voor conceptuele en strategische discussies in verband met de beleids- en beheerscyclus werd het BBC-forum opgericht. Dit forum is niet bedoeld voor louter operationele of boekhoudkundige vragen, maar wel voor diepgaandere uitwisselingen van ideeën over de toepassing, interpretatie en indien nodig wijziging van het concept en de regelgeving.

Op deze pagina vindt u de verslagen van die vergaderingen, zodra ze zijn goedgekeurd door de deelnemers.