Print

BBC-data op maat

Met de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus beschikt het Agentschap Binnenlands Bestuur over een schat aan informatie over de lokale besturen in Vlaanderen. In onderstaande toepassingen maken we die voor iedereen toegankelijk.

Financiële profielen

Deze tool geeft een snel overzicht van de financiële toestand van een gekozen lokaal bestuur en laat toe om vlot te vergelijken.

logo tool financiële profielen

Financiële analysetool

Deze tool bevat alle financiële gegevens van de lokale besturen, om zelf analyses mee te maken.

Analysetool financiële gegevens lokale besturen

Handleiding analysetool

Beleidsanalysetool

Deze tool bevat alle beleidsgegevens van de lokale besturen, om zelf analyses mee te maken.

Tool beleidsgegevens lokale besturenDit is een Beta-versie Alle feedback is welkom

Handleiding analysetool

Open datatool

Deze tool bevat de BBC-data als open data, voor gebruik in eigen applicaties.

Tool BBC-data als open data

Handleiding tool BBC-data als open data

Om de schema's van de beleidsrapporten samen te stellen op basis van de digitale rapportering bieden we een aparte tool aan.