Print

Sectorclassificatie IGS

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft de opdracht gekregen van het Instituut van Nationale Rekeningen (INR) om over uw entiteit bijkomende informatie aan te leveren. Om aan die verplichting te kunnen voldoen, is een bijkomende bevraging noodzakelijk.

Het INR zal op basis van uw antwoord bepalen of uw entiteit al dan niet tot de overheidssector moet worden gerekend voor de bepaling van de overheidsschuld en van het begrotingstekort volgens de Europese normen.

Om aan die verplichting te kunnen voldoen, werd er beslist om een gestandaardiseerde gegevensverzameling hiernaar uit te voeren.

U ontving hierover een mail van Rudi Hellebosch, senior adviseur ABB.

Concreet moet er een tabel worden ingevuld met hoofdzakelijk financiële informatie.

Onderaan deze pagina vindt u de excel-werkmap die moet worden ingevuld en ook een toelichting bij de precieze inhoud ervan.

De ingevulde tabel moet vóór 7 mei verstuurd worden naar bbcgop@vlaanderen.be. Met technische of inhoudelijke vragen kan u op datzelfde adres terecht.