Print

Verwerking regeerakkoord

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord bevat een aantal maatregelen met een belangrijke financiële impact op de lokale besturen vanaf 2020. Het Vlaamse parlement moet die maatregelen nog goedkeuren, maar de besturen mogen de ramingen wel al meenemen in hun meerjarenplanning.

Bekijk de concrete ramingen per bestuur. Voor de boekingswijze verwijzen we naar onderstaande FAQ's.