Print

Consolidatie

Het lokaal bestuur is meer dan alleen het gemeentebestuur. Er bestaan ook autonome gemeentebedrijven, welzijnsverenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, verzelfstandigingen in privaatrechtelijke vorm, ... Deze verzelfstandigingen of samenwerkingen zijn er gekomen om verscheidene redenen, bijvoorbeeld om als organisatie meer 'wendbaar' te zijn of om het hoofd te kunnen bieden aan gespecialiseerde vraagstukken. Deze "satellietisering" brengt echter ook risico's met zich mee. Zo kan het voeren van een coherent beleid door het "moederbestuur", de gemeente, moeilijker worden. Of wordt de totale financIële situatie van een lokaal bestuur veel minder transparant.

ABB organiseerde op 14 maart (Leuven) en 5 april 2019 (Gent) twee studiedagen over beleidsmatige en financiële consolidatie voor lokale besturen. Een onderzoeksteam onder leiding van Prof. dr. Johan Christiaens (UGent) en Prof. dr. Geert Bouckaert (KULeuven) lichtte op deze studiedagen haar onderzoek toe naar de mogelijkheden voor een geconsolideerde lokale rapportering, alsook de praktijkmatige toepassing van de BBC-methodologie bij het beleidsproces. De eindrapporten van de studie over de beleidsmatige en financiële consolidatie bij de lokale besturen en de presentaties op de studiedag kan je hieronder raadplegen.