Alternatieve voorstellingswijzen beleidsrapporten

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 stelt de modellen vast voor diverse onderdelen van beleidsrapporten. Soms kan lokaal de behoefte gevoeld worden om dezelfde informatie ook op een andere wijze te presenteren, of om  bijkomende informatie te verschaffen in de schema’s.

Daarom hebben we, op vraag van de besturen, bijkomende ondersteunende schema’s ontwikkeld.

Onderstaand alternatief schema M2 is aangevuld met bijkomende informatie, om een eventuele bijgestuurde raming van het resultaat van het lopende boekjaar weer te geven. Het wijkt dus niet fundamenteel af van de officiële versies en kan daarom gebruikt worden ter vervanging van het officiële schema M2.