Beleids- en beheersrapporten

De BBC-regelgeving bepaalt in detail de vorm en de inhoud van de beleidsrapporten. Dit is niet het geval voor de beheersrapporten: elke gemeente (of provincie, of AGB, ...) kan zelf beheersrapporten opmaken volgens de eigen informatiebehoeften. 

De beleidsrapporten zijn (zie de artikelen 249 tot 261 van het decreet lokaal bestuur):

  • het meerjarenplan, dat bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting
  • de aanpassingen van het meerjarenplan
  • de jaarrekening, dat bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting

De vorm en de inhoud van de diverse onderdelen van de beleidsrapporten, en van de bijbehorende documentatie, zijn verder uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 (zie de artikelen 8 tot 26) en in het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (zie de artikelen 1 tot 4). Dit ministerieel besluit bevat de verplicht te gebruiken schema's van de 'financiële nota van het meerjarenplan', van de 'financiële nota van de jaarrekening' en van de toelichting bij de beleidsrapporten.