Print

Regelgeving (BBC 2020)

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC.

De tekst van het besluit en het bijbehorende verslag aan de Vlaamse Regering kan je hier nalezen.

Ter informatie vind je ook het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningestelsels. Dat ministerieel besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voor al je vragen hierover kan je terecht op bbcgop@vlaanderen.be.

Snel naar