Print

Regelgeving (BBC 2020)

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC.

De tekst van het besluit en het bijbehorende verslag aan de Vlaamse Regering kan je hier nalezen.

Ook het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningestelsels vind je hier.

Beide besluiten zijn inmiddels gewijzigd om de bepalingen ervan ook van toepassing te maken op de provincies en de autonome provinciebedrijven. Op deze pagina kan je de wijzigingsbesluiten raadplegen.  

Voor al je vragen hierover kan je terecht op bbcgop@vlaanderen.be.