Print

Regelgeving (BBC 2014)

Deze pagina bevat de BBC-regelgeving die van toepassing is tot en met het boekjaar 2019 (behalve voor de besturen die in 2019 al van start gingen met de regels volgens BBC 2020) en een handige publicatie. Deze publicatie bevat:

  1. BVR betreffende de BBC van de gemeenten, de provincies en de OCMW
  2. Het BVR van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW
  3. MB tot vaststelling van de modellen vd beleidsrapporten en de toelichting en vd rekeningstelsels vd gemeenten, de provincies en de OCMW
  4. De schema’s en rekeningstelsels
  5. Wat verandert er in de schema’s en rekeningenstelsels en waarom?
  6. Een overzicht van de samenstelling van de beleidsrapporten en hun toelichting.