Netto periodieke aflossingen

Definitie:

De netto periodieke aflossingen zijn het verschil tussen de kapitaalsaflossingen die een bestuur periodiek (op jaarbasis) doet en het gedeelte aan kapitaal dat een bestuur periodiek ontvangt voor de terugbetaling van leningen die het heeft toegestaan aan derden.

Omschrijving:

De netto periodieke aflossingen zijn een element voor de berekening van de autofinancieringsmarge, de norm van het structureel evenwicht. Ze zijn het verschil tussen het kapitaal dat een bestuur in een jaar aflost van de financiële schulden die het periodiek terugbetaalt en het kapitaal dat een bestuur ontvangt als terugbetaling voor toegestane leningen.

Verwante info: