BBC-data: financiële overzichten (tabellen)

Hieronder vindt u tabellen met de financiële data van de lokale besturen in statische vorm. Het gaat meer bepaald om de ontvangsten (opbrengsten) en uitgaven (kosten) op globaal niveau per type bestuur in een meerjarig perspectief.

Het betreft meestal de werkelijk gerealiseerde cijfers op basis van de jaarrekeningen tot en met 2018. Ook de totale cijfers van de originele meerjarenplannen 2014-2019 (dus budget- of ramingen) en de originele meerjarenplannen 2020 - 2025 zijn hier beschikbaar.

Wil u cijfers per individueel bestuur, of wil u meer inzoomen op bepaalde data? Kijk dan bij bbc-data: maak uw eigen rapport.