Actueel

Meer lezen

COVID-19: wijziging aan decreet begraafplaatsen en lijkbezorging (update)

De Vlaamse Regering stond voor de duur van de huidige crisis enkele afwijkingen toe op het verplichte advies van de tweede arts bij crematie. Vanaf 16 oktober is deze afwijkingsregeling niet meer van toepassing.

Publicatiedatum
donderdag 23 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: fysiek vergaderen: lokaal bestuur beslist autonoom

Het overlegcomité van 17 september 2021 versoepelde de coronamaatregelen verder. Om die reden worden de eerdere richtlijnen rond het fysiek vergaderen van de organen van de lokale besturen tot nader order opgeheven. De lokale besturen kunnen terug autonoom beslissen op welke wijze een fysieke vergadering mogelijk is en welke voorschriften daarbij in acht te nemen zijn.

Publicatiedatum
donderdag 23 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

Projectsubsidie uitbouw lokaal e-inclusiebeleid

De Vlaamse Regering voorziet bijkomende ondersteuning voor gemeenten en steden die een sterke lokale e-inclusiewerking uitbouwen.
UPDATE! De periode om de projectsubsidie aan te vragen is verlengd tot en met 29 oktober 2021.  

Publicatiedatum
vrijdag 17 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

Verhoging eindejaarstoelage publieke sector (VIA6)

In navolging van het zesde Vlaamse Intersectorale Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering op 10 september 2021 definitief de wijzigingen van de rechtpositiebesluiten van 7 december 2007 en 12 november 2010 goed. Hierdoor hebben de VIA-personeelsleden recht op een verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage tot 3,6 % van het jaarsalaris.

Publicatiedatum
maandag 13 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

Voorwaarden vastgesteld voor digitaal of hybride vergaderen bij organen van de lokale besturen

De Vlaamse Regering hechtte op 10 september 2021 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.

Publicatiedatum
maandag 13 september 2021
Meer lezen

Pagina's