Actueel

Meer lezen

Nieuwe omzendbrief over sectoraal akkoord 2020

Vandaag keurde de ministerraad de omzendbrief over het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen goed. Met deze omzendbrief geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale partners en principieel werd goedgekeurd op de ministerraad van 10 april 2020.

Publicatiedatum
vrijdag 29 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Corona-ouderschapsverlof voor personeel lokale besturen (update 18 mei)

De federale Ministerraad nam op 2 mei 2020 een beslissing over het “corona-ouderschapsverlof”. Personeelsleden van de lokale besturen, zowel statutairen als contractanten, kunnen die vorm van ouderschapsverlof opnemen als zij in aanmerking komen om hun arbeidsprestaties te verminderen in het kader van het reguliere ouderschapsverlof.

Publicatiedatum
maandag 18 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: erediensten - begrafenissen, huwelijken en opnames vanuit gebedsruimten (update 15 mei)

Activiteiten van de erediensten zijn verboden t.e.m. 7 juni behalve begrafenisceremonies en religiueze huwelijken. Net zoals livestreaming vanuit de gebedsruimten door de bedienaar zijn ook deze onderworpen aan strikte voorwaarden.

Publicatiedatum
vrijdag 15 mei 2020
Meer lezen

Pagina's