Print

Wijziging personeelsregelgeving

Korte toelichting

De wijziging van de personeelsregelgeving vindt zijn oorsprong in het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019: 'We geven de steden en gemeenten meer autonomie met betrekking tot hun interne organisatie. Op het vlak van het personeelsbeleid geven we de gemeenten en in het bijzonder de grootste steden meer vrijheidsgraden om hun plaatselijke rechtspositieregeling vorm te geven. We erkennen de rol van de gemeenten in het syndicaal overleg. We maken mogelijk dat lokale besturen op flexibele manier een beroep kunnen doen op uitzendarbeid. We waken erover dat dienstverlening van lokale besturen aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt.'

Er wordt op volgende manier uitvoering gegeven aan deze belangrijke beleidsdoelling:

  1. De wijziging organieke regelgeving personeel
    De bestaande rechtspositiebesluiten van 7 december 2007 voor het gemeente- en provinciepersoneel en van 12 november 2010 voor het OCMW-personeel zijn inmiddels door de betrokken lokale besturen uitgevoerd. Voor de OCMW’s is de implementatie afgerond in 2012. Die besluiten werden ondertussen ook al gewijzigd, onder meer met het besluit van 23 november 2012.
    Deze regeerperiode ligt de focus op het uitwerken van regelgeving die de gemeenten, niet het minst de grootste steden, meer vrijheidsgraden laat om hun interne organisatie en de plaatselijke rechtspositieregeling vorm te geven. De aanzet daartoe werd gegeven in een paritair samengestelde commissie Vlaanderen-lokale besturen, die naging welke aanpassingen van de organieke decreten en hun uitvoeringsbesluiten kunnen doorgevoerd worden.
  2. Uitzendarbeid en loopbaanonderbreking
    Samen met de collega's van het beleidsdomein Werk, Economie, Innovatie en Sport, worden regels uitgewerkt aangaande uitzendarbeid en loopbaanonderbreking die ook van toepassing zullen zijn voor de lokale besturen.