Parlementaire vragen afslanking provincies

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
1546 Over de gevolgen van de afslanking van de provincies voor de toekomstige werking van het Vlaamse verenigingsleven 10/03/2017
684 Overheveling provinciale bevoegdheden - Stand van zaken 07/06/2017
265 Provinciebesturen - Verzekeringspolis vrijwilligerswerk 13/01/2017
204 Afslanking provincies - Transitieplannen 09/12/2016
23 Over het uitblijven van resultaten n.a.v. verklaringen, afspraken en engagementen m.b.t. de afslanking van de provincies 06/03/2017
Zittingsjaar: 2014-2015
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
599 Provinciale opcentiemen - Integratie in gewestelijke basisheffing 25/03/2015
531 Inventarisatie bevoegdheden 05/03/2015
Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
2023 Over het voorontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies 03/05/2016
2010 Over de afschaffing van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies 03/05/2016
1518 Over de afslanking van de provincies 09/03/2016
1493 Over de stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden rond de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies 09/03/2016
1342 Over het toekomstig statuut en de rechten van het overheidspersoneel bij de provincies 24/02/2016
1317 Over het behoud van rechten van overheidspersoneel bij de afslanking van de provincies 24/02/2016
486 Afslanking provincies - Toekomst personeel 14/04/2016
262 Interne Staatshervorming - Initiatieven welzijns- en zorgbeleid 20/01/2016
151 Provinciale opcentiemen op onroerende voorheffing 20/01/2016
118 Gevolgen advies van de Raad van State voor verdere verloop afslanking provincies 06/01/2016
68 Stand van zaken tweede pensioenpijler provinciepersoneel 22/10/2015