Print

Personeel

Hier vindt u alle informatie en de regelgeving over het personeel van de lokale en regionale besturen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering 5 mei 2017

Op vrijdag 5 mei 2017 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen en stemt ze in met de principes uit de visienota 'Algemene principes voor de stroomlijning van (inter)gemeentelijke participaties'.

Meer lezen
Meer lezen

Wijzigingen verlofregeling personeel lokale besturen

De laatste maanden werden meerdere wijzigingen doorgevoerd aan de verlofregeling van het personeel van de lokale besturen. Een overzicht dringt zich op.

Meer lezen
Meer lezen

Beslissing Vlaamse Regering van 13 januari 2017

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief een uitvoeringsbesluit bij het Gemeentedecreet, het decreet over de organisatie van de OCMW's en het Provinciedecreet. Het gaat om de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken.

Meer lezen

Recente FAQ's