Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
1327 Over de resultaten van de thema-audit m.b.t. de gemeentelijke belastingen en retributies 24/02/2016
1317 Over het behoud van rechten van overheidspersoneel bij de afslanking van de provincies 24/02/2016
1314 Over de door Audit Vlaanderen uitgevoerde thema-audit over gemeentelijke belastingen en retributies 24/02/2016
1282 Over de aanpassingen aan het lokaal en provinciaal kiesdecreet 23/02/2016
1282 Over de aanpassingen aan het lokaal en provinciaal kiesdecreet 23/02/2016
1281 Over de vrijwillige fusies van gemeenten 23/02/2016
1264 Over de opcentiemen voor de gemeenten in 2016 23/02/2016
1242 Over het innen van belastingen en retributies door steden en gemeenten 19/02/2016
1162 Over de integratie van het OCMW in de gemeente 11/02/2016
1146 Over de inkanteling van de OCMW's in de lokale besturen 11/02/2016
1133 Over de verplichte integratie van gemeente en OCMW 10/02/2016
1123 Over de recente stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden rond de integratie van het OCMW in de gemeente 10/02/2016
1005 Integratie van OCMW en gemeente 28/01/2016
996 De verplichte integratie van OCMW's in gemeentebesturen 28/01/2016
976 Integratie van gemeente en OCMW 28/01/2016
962 Het gebruik van sociale media door lokale besturen 27/01/2016
956 Impact van de bevolkingsgroei en fusies op de verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds 27/01/2016
952 Impact van de bevolkingsgroei op de verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds 27/01/2016
935 Nood aan stabiele gemeentefinanciën 26/01/2016
923 Over de door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) georganiseerde bestuurskrachtmeting voor plattelandsgemeenten 25/01/2016

Pagina's