Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
21 Stimulering regiovorming - Rol gouverneurs 30/09/2016
21 Over lokale besturen en Diyanetmoskeeën 27/09/2017
10 Audit Vlaanderen - Controle lokale overheden 28/09/2016
9 Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing - Onderzoeksopdrachten 27/09/2016
7 Centrumsteden - Initiatieven tegen verarming 27/09/2016
6 Lokale overheden - Draaiboek fusies 27/09/2016
2 Over de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur en het standpunt van de VVSG daaromtrent 29/09/2016
1 Bestuurskracht gemeenten - Ondersteuning zelfevaluatie 26/09/2016
Zittingsjaar: 2014-2015
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
599 Provinciale opcentiemen - Integratie in gewestelijke basisheffing 25/03/2015
531 Inventarisatie bevoegdheden 05/03/2015
Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
2655 Integratie van de OCMW's in de gemeentebesturen 06/09/2016
2486 Onduidelijkheid met betrekking tot de verdere aanpak van de regioscreening 22/06/2016
2407 Over het beleid van de minister m.b.t. moskeeën van de Diyanet-structuur 14/06/2016
2023 Over het voorontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies 03/05/2016
2010 Over de afschaffing van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies 03/05/2016
1890 Stand van zaken m.b.t. de voorbereidingen van het decreet Lokaal Bestuur 21/04/2016
1518 Over de afslanking van de provincies 09/03/2016
1493 Over de stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden rond de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies 09/03/2016
1342 Over het toekomstig statuut en de rechten van het overheidspersoneel bij de provincies 24/02/2016
1331 Over de mogelijke fusie van gemeenten Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode 24/02/2016

Pagina's