Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
554 Gemeentemonitor - Bevraging "Wat vind jij van je gemeente?" 12/04/2017
552 Lokale en provinciale verkiezingen - Organisatie 12/04/2017
547 Lokale besturen - Databank 'goede praktijken' 06/04/2017
525 Gemeente Linkebeek - Bestuurlijke onwettelijkheden 29/03/2017
512 Lokale overheden - Uithangen regenboogvlag op 17 mei 23/03/2017
497 Gemeentebesturen - Afsprakennota tussen gemeentesecretaris en het college van burgemeester en schepenen 20/03/2017
493 Decreet Intergemeentelijke samenwerking - Deskundigen 17/03/2017
488 Begraafplaatsen - Taakverdeling lokale overheden en uitvaartondernemingen 15/03/2017
466 Lokale, provinciale en regionale verkiezingen - Data 09/03/2017
464 Kerk- en geloofsgemeenschappen - Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap 08/03/2017
451 Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten - Rapport Audit Vlaanderen 06/03/2017
447 Integratie gemeente en OCMW - Oost-Vlaanderen 06/03/2017
441 Erkenningsvoorwaarden lokale geloofsgemeenschappen - Handhaving 03/03/2017
436 Overheidspersoneel met speed pedelec - Vergoeding voor woon- werkverplaatsing 28/02/2017
420 Stichting van openbaar nut Intermixt - Activiteiten en mandaten 21/02/2017
418 Beleidsdomeinen - Informatiekanalen en social media 21/02/2017
414 Projectbureau herbestemming parochiekerken - Derde oproep 20/02/2017
392 Intergemeentelijke samenwerking - Structuren en mandaten 15/02/2017
391 Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken 15/02/2017
390 Sint-Genesius-Rode - Vermeend anti-Vlaams beleid 14/02/2017

Pagina's