Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
716 Over de geplande fusie tussen de watermaatschappijen Vivaqua en Hydrobru en de gevolgen ervan voor de bij Vivaqua aangesloten Vlaamse gemeenten 13/12/2016
701 Fusies gemeenten - Stand van zaken 16/06/2017
700 Integratie OCMW-gemeente - Timing 16/06/2017
684 Overheveling provinciale bevoegdheden - Stand van zaken 07/06/2017
646 Gemeenten - Stopzetting gesco-contracten 24/05/2017
634 Lokale besturen - Combinatiemogelijkheden voor de functies van secretaris en financieel beheerder 18/05/2017
612 Lokale besturen - Pleegzorgverlof statutair personeel 10/05/2017
608 Lokale verkiezingen - Periode van voorzichtige zaken 09/05/2017
606 Erkenning moskeeën - Stopgezette dossiers 09/05/2017
605 Atakwa-moskee Kortrijk - Erkenningsdossier 09/05/2017
603 Erkenningsprocedure moskeeën - Omzendbrief 05/05/2017
599 Onroerende goederen lokale besturen - Verkoop beneden de schattingsprijs 04/05/2017
588 Erkende moskeeën - Overtreding erkenningscriteria 03/05/2017
587 Gemeentepersoneel - Groene mobiliteit 03/05/2017
586 Lokale en provinciale verkiezingen - Elektronisch stemmen 02/05/2017
580 Faciliteitengemeenten Brusselse Rand - Taalgebruik officiële documenten 26/04/2017
576 Mili Görüs - Erkenning en betoelaging 25/04/2017
574 Lopende erkenningsdossiers moskeeën - Stand van zaken 25/04/2017
557 Lokale besturen - Het aanvaarden van schenkingen en legaten 14/04/2017
555 Overheidsopdrachten - Verzekeringsuitgaven door lokale besturen 12/04/2017

Pagina's