Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
279 Verzelfstandigde agentschappen - Regeringsafgevaardigden/regeringscommissarissen 22/01/2016
278 Faciliteitengemeenten - Controle naleving taalwetten 22/01/2016
274 Vlaamse overheid - Kunstintegratie 21/01/2016
262 Interne Staatshervorming - Initiatieven welzijns- en zorgbeleid 20/01/2016
236 Organisatie-audits bij lokale besturen - Verbeterpunten 13/01/2016
232 Erkenning moskee De Koepel - Stand van zaken 12/01/2016
219 Erkenningsaanvragen moskeeën - Adviezen van de Staatsveiligheid 05/01/2016
217 Oproep 'ondersteuning gemeenten bij de zelfevaluatie van hun bestuurskracht' - Kandidaatstellingen 05/01/2016
215 Vlaamse overheid - Uitbestede taken 04/01/2016
205 Gebouwen Vlaamse overheid - Terbeschikkingstelling voor opvang 23/12/2015
205 Gebouwen Vlaamse overheid - Terbeschikkingstelling voor opvang asielzoekers en erkende vluchtelingen 23/12/2015
203 Erkenning moskeeën - Intrekkingen 22/12/2015
201 Decreet Lokaal Bestuur - Sociale media 18/12/2015
158 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - proefprojecten 27/11/2015
151 Provinciale opcentiemen op onroerende voorheffing 20/01/2016
118 Gevolgen advies van de Raad van State voor verdere verloop afslanking provincies 06/01/2016
105 Gemeentelijke externe verzelfstandigde agentschappen - Overzicht 30/10/2015
105 Vlaamse overheid - Beheer en bescherming van persoonsgegevens 21/10/2016
68 Stand van zaken tweede pensioenpijler provinciepersoneel 22/10/2015

Pagina's