Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
1797 Over de thema-audit van Audit Vlaanderen 'Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten' bij een aantal lokale besturen 10/04/2017
1714 Over de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van bijkomende moskeeën 27/03/2017
1685 Over overheidsopdrachten van lokale besturen voor het afsluiten van verzekeringen 22/03/2017
1546 Over de gevolgen van de afslanking van de provincies voor de toekomstige werking van het Vlaamse verenigingsleven 10/03/2017
1502 Over nieuwe onwettelijkheden in Linkebeek en de initiatieven die de minister ter zake desgevallend zal nemen 08/03/2017
1283 Over de verklaringen van de minister dat ze de criteria voor de erkenning van moskeeën wil verstrengen 15/02/2017
1269 Over de ondersteuning bij de zelfevaluatie op basis van de bestuurskrachtmonitor 15/02/2017
1251 Over de provinciedistricten 15/02/2017
1244 Over een verstrenging van de criteria voor de erkenning van moskeeën 14/02/2017
1219 Over de nieuwe maatregelen die de minister aankondigde i.v.m. de erkenning van moskeeën 13/02/2017
1215 Over de criteria voor de erkenning van moskeeën 13/02/2017
1204 Over het advies van de provincies m.b.t. de aanpassing van de kiesdistricten voor de provinciale afdelingen 10/02/2017
1194 Over de beleidsconclusies uit de zelfevaluatie van de bestuurskracht van de gemeenten 09/02/2017
1182 Over het verdere verloop van de werkzaamheden rond de zelfevaluatie van de bestuurskracht van de gemeenten 09/02/2017
1173 Over de invloed van het salafisme in de door de Vlaamse overheid erkende moskeeën 08/02/2017
1005 Over de erkenning van moskeeën 25/01/2017
970 Over veiligheidsdossiers voor de erkenning van moskeeën 19/01/2017
969 Over de erkenning van moskeeën en de noodzaak aan optimale informatie-uitwisseling 19/01/2017
967 Over de erkenning van de lokale Islamitische geloofsgemeenschappen 19/01/2017
964 Over de erkenning van moskeeën en de uitspraken van de minister in dit verband 19/01/2017

Pagina's