Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
78 Over de cyberveiligheid bij lokale besturen 28/09/2017
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
2040 Over de actuele ontwikkelingen m.b.t. de benoeming van een burgemeester in Linkebeek 03/05/2017
2032 Over de stand van zaken in het dossier van de benoeming van de burgemeester van Linkebeek 03/05/2017
2014 Over de niet-benoeming van de laatst door de Franstalige meerderheid voorgedragen kandidaat als burgemeester van Linkebeek 02/05/2017
1502 Over nieuwe onwettelijkheden in Linkebeek en de initiatieven die de minister ter zake desgevallend zal nemen 08/03/2017
902 Gemeentedecreet - Voorstellen van burgers 22/09/2017
889 Algemeen administratief toezicht op de gemeenten - Klachten 20/09/2017
843 Gemeenteraden - Beantwoorden schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden 28/08/2017
842 Gemeenteraadszittingen - Notulering mondelinge vragen 29/08/2017
748 Lokale overheden - Opeisingsrecht verlaten gebouwen 13/07/2017
725 Over de toepassing van art. 27, §2, van het Gemeentedecreet 14/12/2016
580 Faciliteitengemeenten Brusselse Rand - Taalgebruik officiële documenten 26/04/2017
557 Lokale besturen - Het aanvaarden van schenkingen en legaten 14/04/2017
525 Gemeente Linkebeek - Bestuurlijke onwettelijkheden 29/03/2017
512 Lokale overheden - Uithangen regenboogvlag op 17 mei 23/03/2017
497 Gemeentebesturen - Afsprakennota tussen gemeentesecretaris en het college van burgemeester en schepenen 20/03/2017
390 Sint-Genesius-Rode - Vermeend anti-Vlaams beleid 14/02/2017
337 Lokale overheden - Toepassing taalwetgeving 30/01/2017
252 Lokale overheden - Toepassing richtlijnen voor de bevlagging van de openbare gebouwen en de uitvoering van het Vlaamse volkslied op 11 november 11/01/2017
184 Werfborden BREEAM - Taalwetgeving 29/11/2016

Pagina's