Parlementaire vragen BBC

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
324 Financiële toestand lokale besturen - Autofinancieringsmarge (AFM) 25/01/2017
Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
359 Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) - Kennis lokale Beleids- en Beheerscyclus 11/02/2016
343 OCMW's - Financiële toestand 05/02/2016
341 Lokale besturen - Financiële toestand 05/02/2016