Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
78 Over de cyberveiligheid bij lokale besturen 28/09/2017
65 Over de integratie van gemeenten en OCMW's 28/09/2017
17 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen - Beveiliging stemcomputers 29/09/2017
14 Lokale besturen - Aanwerving van personeelsleden buiten de personeelsformatie 27/09/2017
3 Crematie - Stand van zaken 26/09/2017
1 Islamitische en joodse begraafplaatsen - Stand van zaken 25/09/2017
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Datum
2978 Over de stand van zaken in de procedure m.b.t. de mogelijke intrekking van de erkenning van de Diyanet-moskeeën 20/09/2017
2936 Over de stand van zaken inzake het contact met de lokale besturen over de erkende Diyanetmoskeeën 18/09/2017
2880 Over de blockchaintechnologie bij lokale besturen 12/09/2017
2752 Over het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om enkel nog moskeeën te erkennen met door de overheid betaalde imams 24/08/2017
2664 Stand van zaken van de procedure tot intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen 29/06/2017
2446 Eventuele intrekking van de erkenning van de Beringse Fatih-moskee 08/06/2017
2368 Over de correspondentie met de Diyanet-moskeeën 31/05/2017
2212 Over de bevindingen en initiatieven van de minister na haar correspondentie met de Diyanet-moskeeën 18/05/2017
2210 Over de recent voorgestelde maatregelen tot verdere aanscherping van de regels inzake de intergemeentelijke samenwerking 18/05/2017
2040 Over de actuele ontwikkelingen m.b.t. de benoeming van een burgemeester in Linkebeek 03/05/2017
2032 Over de stand van zaken in het dossier van de benoeming van de burgemeester van Linkebeek 03/05/2017
2014 Over de niet-benoeming van de laatst door de Franstalige meerderheid voorgedragen kandidaat als burgemeester van Linkebeek 02/05/2017
1882 Erkenning moskeeën en overmaken info individuele dossiers van Staatsveiligheid 19/04/2017
1812 Over de informatiestop door Turkije in de nasleep van de communicatie door de minister over het rapport van de Staatsveiligheid inzake de Diyanet-moskeeën 12/04/2017

Pagina's