Nieuws

Meer lezen

Proficiat Kruisem!

De gemeenteraden van Kruishoutem en Zingem hechtten op 14 november 2017, als derde fusie na Oudsbergen en Aalter, hun definitieve goedkeuring aan het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging. Ze opteren voor Kruisem als naam voor de nieuwe gemeente. De vier andere fusietrajecten (Deinze/Nevele, Puurs/Sint-Amands, Overpelt/Neerpelt en Lovendegem/Waarschoot/Zomergem) plannen hun definitieve beslissing tot fusie in de loop van de volgende weken.

Meer lezen
Meer lezen

Informatiesessies e-facturatie

E-facturatie bevindt zich op een keerpunt. Europa verplicht publieke organisaties die onder het toepassingsgebied van de regelgeving overheidsopdrachten vallen e-facturen die aan de Europese norm voldoen te aanvaarden en te verwerken. Dit uiterlijk 27 november 2019.

Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet Lokaal Bestuur definitief goed

De Vlaamse Regering keurde vandaag het ontwerpdecreet over het Lokaal Bestuur definitief goed. Op 9 oktober 2017 bracht de Raad van State een gunstig advies uit bij het voorontwerp van decreet. Eerder werden de adviezen van de SERV en van de VVSG ingewonnen en vonden er syndicale onderhandelingen plaats. Het ontwerpdecreet zal nu worden behandeld door het Vlaams Parlement. Lees verder...

Meer lezen
Meer lezen

Lokale verkiezingen: gemeenten zijn niet verplicht aanplakborden te plaatsen

In de aanloop naar de lokale en provinciale verkiezingen van 2018 stellen verschillende gemeenten de vraag of zij verplicht aanplakborden voor verkiezingspropaganda moeten plaatsen. Het korte antwoord op die vraag is 'nee'. Dit blijkt uit het advies dat de Vlaamse regering bij de Raad van State inwon over een voorontwerp van besluit. Dit voorontwerp had tot doel de gemeenten te verplichten ruimte aan te bieden om alle partijen de mogelijkheid te geven om propaganda te voeren.
 
Meer informatie

 

Meer lezen
Meer lezen

Studienamiddagen globale rapporten Audit Vlaanderen

Tussen 29 november 2017 en 18 december 2017 organiseert Audit Vlaanderen samen met de gouverneurs en ABB gratis studienamiddagen waar onder meer de globale rapporten van Audit Vlaanderen worden voorgesteld. Bekijk snel de details!

Meer lezen
Meer lezen

ABB was op de VVSG-trefdag!

We sprokkelden er interessante meningen over hoe we samen de uitdagingen voor lokale besturen in Vlaanderen kunnen aanpakken. 

Meer lezen
Meer lezen

Lokale verkiezingen: omzendbrief maant lokale en provinciale overheden aan tot voorzichtigheid

Nog exact één jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018! ABB is volop in de weer om opnieuw te zorgen voor een vlekkeloos verloop van dit feest van de lokale democratie. Binnenkort vind je bijvoorbeeld alle relevante informatie op onze nieuwe verkiezingswebsite.

Meer lezen
Meer lezen

Decreet Lokaal Bestuur: gunstig advies Raad van State

De Raad van State heeft op 9 oktober 2017 een gunstig advies uitgebracht bij het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur. Minister Liesbeth Homans zal het ontwerpdecreet zo spoedig mogelijk voor definitieve goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering. Daarna zal de parlementaire bespreking aanvatten.

Meer info

Meer lezen
Meer lezen

Fusienieuws!

Na de principiële beslissingen tot fusie door de gemeenteraden van Puurs en Sint-Amands op 18 september en van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot op 28 september staat de teller al op 7 fusietrajecten. Ondertussen hebben de gemeenteraden van Aalter en Knesselare, als tweede fusie na Oudsbergen, op 11 oktober hun definitieve goedkeuring gehecht aan het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging, waarin ze opteren voor Aalter als naam voor de nieuwe gemeente.

Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe tool biedt inzicht in de financiën van de lokale besturen

Ons agentschap stelt via een handige nieuwe tool steeds de meest actuele financiële profielen van de lokale besturen ter beschikking. Deze profielen geven een uniek beeld van de financiën van de lokale besturen. De nieuwe tool werkt interactief: je kiest onder meer de gemeente en de periode waarvoor je gegevens wil zien en vergelijkt deze info met bijvoorbeeld een buurgemeente.

De informatie is niet enkel interessant voor de betrokken overheden maar ook voor burgers, belangenverenigingen en financiële instellingen. Zo kom je op elk moment te weten hoe het zit met de belastingdruk in elke gemeente, hoeveel de financiële schulden bedragen of hoe de investeringen evolueren.

Raadpleeg snel de financiële profielen!

Meer lezen

Pagina's