Print

Traject LBLOD mobiliteit

Waarom is het project gestart?

Vlaanderen zet in op slimme, duurzame en veilige mobiliteit. Dit vergt in eerste instantie een onderbouwd en afgestemd beleid, waarbij alle relevante beslissingen en data van alle actoren rond mobiliteit samen kunnen geanalyseerd worden. Tegelijkertijd hebben weggebruikers (real time) informatie nodig over de situatie op de weg op het moment dat zij onderweg (zullen) zijn zodat zij tijdig en veilig op hun bestemmingen geraken. Vooral tijdelijke situaties zijn moeilijk accuraat in kaart te brengen en zijn een bron voor ergernis, zowel bij de wegbeheerders als bij de weggebruiker. Voor ondernemers is het bij hinder belangrijk om te kunnen inschatten wat de impact voor hun bedrijf zal zijn. 

Waar willen we naartoe?

Stel je voor dat… lokale besluiten over innames op het openbaar domein, wijzigingen aan verkeerssituaties, … en de bijhorende gegevens onmiddellijk beschikbaar zijn voor iedereen.
Dit betekent voor lokale besturen dat:

 • lokale besluiten gemakkelijker vindbaar en doorzoekbaar ter beschikking kunnen worden gesteld op de eigen website voor burgers, organisaties en ondernemingen
 • automatisch kan voldaan worden aan de verplichtingen in het kader van toezicht waardoor het niet meer nodig is om besluiten in te zenden of op te laden in systemen
 • andere databanken automatisch gevoed kunnen worden (vb. GIPOD) waardoor lokale besluiten niet meer moeten worden overgetypt
 • informatie beter geïntegreerd kan worden met zoekmachines of navigatiesystemen zoals bijvoorbeeld Google en TOMTOM omdat lokale besturen informatie over innames, omleidingen, aanpassingen van snelheden onmiddellijk kunnen ter beschikking stellen. 

Hoe pakken we dit aan?

We willen de methode die we ontwikkeld hebben in het LBLOD traject gebruiken om ook voor data rond mobiliteit in te zetten op een verregaande vorm van decentrale inwinning, om relevante data vertrekkend vanuit de bron op een gestructureerde en geïntegreerde manier te verzamelen en ter beschikking te stellen voor hergebruik binnen en buiten de overheid. 

We nemen in dit thema volgende lokale besluiten onder de loep: 

 • aanvullende reglementen op het wegverkeer en tijdelijke politiereglementen
 • inname openbaar domein 
 • trage wegen/buurtwegen 

Deze besluittypes enten zich op het wegenregister en kunnen dit register ook verrijken en updaten. Tegelijk zijn ze een bron voor GIPOD en de verkeersbordendatabank. Daarnaast kunnen het wegenregister, GIPOD en de verkeersbordendatabank op hun beurt ook zelf input leveren bij de opmaak van een lokaal besluit

De doelstellingen voor deze 3 databronnen (wegenregister, GIPOD en verkeersbordendatabank) en de (bijhoudings)processen errond zijn:

 • efficiënter maken van het proces van decentrale gegevensinwinning
 • capteren van de data zo dicht mogelijk bij de bron (waar de data gecreëerd wordt)
 • gegevens verzamelen op basis van een semantische data-standaard
 • ontwikkelen van semantische (operationele) toepassingen die rechtstreeks werken op en met data uit semantische databronnen
 • de gegevens op een open, gestandaardiseerde en machineleesbare manier ontsluiten
 • onmiddellijk hergebruik van de data door zelf de data op een mensleesbare manier te ontsluiten (bv. via een overzichtelijke zoekpagina)

In drie samenhangende analysetrajecten verfijnen we het proces, de semantiek en de architectuur.

Proces

In dit traject bekijken we in 3 workshops hoe de besluiten tot stand komen in de huidige werking, welke data daarbij gecapteerd en gebruikt worden en hoe dicht bij de bron we de data kunnen halen. Ook kijken we hoe we de nieuwe manier van decentraal inwinnen kunnen inpassen in het standaard publicatieproces zodat de impact miniem tot onbestaand is. Het resultaat van dit traject is een standaard publicatiewijze.

De workshops vinden plaats in het Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent) op volgende data:

 • Workshop 1: 21 februari 2018
 • Workshop 2: 14 maart 2018
 • Workshop 3: 27 maart 2018

Schrijf je nu in!