Print

Dode Hand 2017

Datum ministerraad
vrijdag 13 oktober 2017
Samenvatting

De Vlaamse Regering stemt in met de koninklijk besluiten tot berekening en verdeling, voor de jaren 2014-2017, van het bijzondere krediet ten voordele van de gemeenten/gewesten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van de onroerende voorheffing; het zogenaamde krediet Dode Hand.