Print

Complementair onbetaald verlof lokale besturen: principiële wijziging personeelsbesluiten na onderhandeling met sociale partners

Datum ministerraad
vrijdag 16 september 2016
Samenvatting

Om voor het personeel van de lokale en provinciale besturen het voorgenomen recht op onbetaald verlof te realiseren, wijzigt de Vlaamse Regering, na onderhandelingen, opnieuw principieel twee personeelsbesluiten voor het gemeentepersoneel, het provinciepersoneel en het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De wijziging voert voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen een recht op onbetaald verlof in als alternatief voor het wegvallen van de ‘gewone’ loopbaanonderbreking. Het biedt personeel de mogelijkheid om minder te gaan werken in het kader van werkbaar werk en eindeloopbaan. De besturen kunnen dit recht uitbreiden en krijgen de mogelijkheid om bijkomend onbetaald verlof als gunst te regelen. De huidige verlofstelsels 'verlof voor deeltijdse prestaties', 'verlof voor opdracht' en 'onbetaald verlof' worden door dit besluit vervangen door 'onbetaald verlof als recht' en 'onbetaald verlof als gunstmaatregel'. Het besluit wordt nu voor advies ingediend bij de Raad van State.